Jachtboutique Geweermakerij Elspeet blog geluidsdempers

Geluiddempers en mondingsschroefdraad

Geweermakerij Elspeet heeft geluiddempers in het assortiment. Om een geluiddemper te kunnen monteren moet uw geweer aangepast zijn. In eigen werkplaats voorzien we de loopmonding van een passende schroefdraad. Dit maakt het dan meteen mogelijk om uw geweer ook van een mondingsrem te voorzien. Hiermee worden de opslag en de terugslag een stuk minder.

Voor de prijs van € 160,- inclusief een net afdekdopje voorzien wij uw geweer van schroefdraad.

De maatvoeringen: M14x1, M15x1, M17x1 en M18x1.

Geluiddempers en wetgeving

Mag u een geluiddemper hebben?

In Nederland zijn geluiddempers voor vuurwapens (zoals bedoeld in de WWM artikel 2, eerste lid, categorie 1 onder 3) verboden. Als er een redelijk belang kan worden aangetoond kan de minister een ontheffing verlenen voor het aanschaffen, voorhanden hebben en vervoeren van een geluiddemper.

Wat moet u doen om een geluiddemper aan te mogen schaffen?

Deze ontheffing is aan te vragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, afdeling dienst Justis door dit formulier te downloaden:  www.justis.nl/binaries/Verzoek%20om%20ontheffing%20WWM%2020180517_tcm34-85269.pdf  en ingevuld terug te sturen.

Welke argumenten kunt u aandragen voor een ontheffing?

Geluiddempers worden steeds vaker toegepast voor jachtdoeleinden. U kunt de volgende belangrijke argumenten aanvoeren om met een demper het geluid van een mondingsknal te willen reduceren:

  • terugbrengen van gehoorbeschadiging bij de schutter en omstanders;
  • terugbrengen van het geluidsniveau voor de omgeving;
  • efficiënter afschot vanwege minder verstoring van de omgeving;
  • effectiever schot door minder terugslag van het wapen;
  • gelijktrekking met de Europese landen om ons heen zoals Duitsland, Groot Brittannië, de Scandinavische landen enz.

Zijn er al ontheffingen verleend?

Vooralsnog heeft Justis het beleid dat de verleende ontheffingen worden beperkt tot personen die in dienst zijn van een natuurbeschermingsorganisatie. Dit beleid vinden wij onnodig discriminerend. De genoemde argumenten zijn voor alle andere jagers, wildbeheerders en schadebestrijders net zo goed van belang!

Daarom is het erg belangrijk om wel de ontheffing aan te vragen. Anders krijgt men bij de overheid het idee dat er geen gerechtvaardigde behoefte is bij andere jagers!

Dempt een geluiddemper echt alle geluid?

Dit is absoluut niet het geval. De knal die door de ontbrandende gassen aan de loopmonding wordt veroorzaakt klinkt enigszins stiller. Een goede geluiddemper maakt gehoorbescherming minder noodzakelijk en verstoort de omgeving minder. Wat nog steeds hoorbaar blijft is de supersonische knal van het projectiel wat door de geluidsbarrière vliegt. Dit kan voorkomen worden door zogenaamde ‘subsonische’ munitie te gebruiken.

Het fabeltje uit de film, dat je dus ‘niets meer hoort van een geweerschot‘ is absolute onzin!

LET OP: wij leveren ook geluiddempers voor lucht-, gas- en veerdrukwapens, deze vallen wettelijk niet onder cat. 1 wapens en zijn vrij verkrijgbaar!

Delen:

Actuele wapenvoorraad

In onze winkel vindt u een ruim assortiment van nieuwe en gebruikte wapens. We beschikken over een eigen professionele werkplaats met de beste wapenmakers die vakkundig wapens reviseren en repareren.
Zoekt u een wapen dat niet op onze website vermeld staat? Bel of mail eens met onze medewerkers.

Alle vuurwapens die bij ons te koop zijn, zijn alleen verkrijgbaar indien u in het bezit bent van een geldige jachtakte, een sportschietverlof of verzamelaars die in het bezit zijn van een wapenontheffing. Wapens worden niet online verkocht. Neem u akte, verlof of ontheffing mee wanneer u een wapen wilt kopen. Ook wanneer u enkel munitie wilt kopen.

Jachtboutique & Geweermakerij Elspeet logo