Beeldversterking voor observatie doeleinden

Onder sommige omstandigheden is er te weinig licht om met het blote oog een duidelijk beeld van de omgeving te krijgen. Met een beeldomzetter kan dan toch geobserveerd worden.

Meerdere systemen zijn hierbij mogelijk zoals;

  • restlichtversterking.
  • warmtebeeld versterking.
  • digitale restlichtverstering.

Bij restlichtversterking wordt het weinige licht wat in het donker wordt gereflecteerd, opgevangen door een objectief. Dit objectief projecteert dit op een lichtgevoelig element. Dit element versterkt het beeld tot een voor het oog zichtbare waarde. Door middel van een scherm kan men dit beeld zien. Vaak hebben dit soort kijker een hulpverlichting in de vorm van een laserstraler. Het licht van deze laser valt buiten het zichtbare spectrum en is zis niet met het blote oog te zien. De electronica ‘ziet’ de hulpverlichting echter wel en geeft een helderder beeld.

Bij warmtebeeld versterking wordt uitgegaan van de warmte die een object uitstraalt. Als dit anders is dan de omgeving, wordt dit verschil vertaald in een beeld. Een dier of mens, maar ook een vers bloedspoor kan dan zichtbaar worden gemaakt. Dit systeem werkt ook bij verminderd zicht door bijvoorbeeld nevel of mist. Ook kan ‘door dekking heen’ worden gekeken bij bijvoorbeeld nazoek.